Kedves Megrendelőnk!

A megnövekedett rendelésszám miatt a kiszállítási idő 2 munkanapra emelkedik.

Köszönjük megértését!

Általános szerződési feltételek

                                                                                                                                  proficegellato.hu

 Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a proficegellato.hu weboldalon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) hatálya Szolgáltató weblapján a  proficegellato.hu  

és aldomain-nevein  a            http://proficegellatas.hu ,         http://nyirpenwebaruhaz.hu ,   címen

üzemeltetett webáruházhoz kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalunkon: proficegellato.hu oldal alján található ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) menüpont alatt, ahonnan le is tölthető, vagy pedig a proficegellato.hu /altalanos-szerzodesi-feltetelek letöltési linkről is letölthető.

1.

A szolgáltató neve:  Nyír-Pen Kft.
A szolgáltató székhelye:  4400 Nyíregyháza, Szarvas utca. 48.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:   nyirpen@proficegellato.hu
Cégjegyzékszáma:  15-09-065018
Adószáma:  11650977-2-15 ;           HU11650977
Nyilvántartást bejegyző hatóság neve:  SZ.- SZ.- B. Megyei Cégbíróság
Telefonszáma:  +36  42 500-304
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-55044
A szerződés nyelve:  magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe,  Corwell Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
e-mail címe: corwell@corwell.hu

 

2.         Alapvető rendelkezések:

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a proficegellato.hu /adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat  weboldalon.

2.2.        A jelen ÁSZF 2020. 02. hó 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója, „Látogatója” a webáruháznak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. (Részletek: az ÁSZF 11.    Szerzői jogok)

A szolgáltató előzetesen hozzájárul azon adatok átmeneti letöltéséhez, tárolásához, amelyek az áruk megrendeléséhez szükségesek és ehhez az oldal legális lehetőséget kínál fel, pl.: kosártartalom letöltése, termékek nyomtatási képe, letölthető háttéranyagok, termékek biztonsági adatlapjai, stb.

3.            Regisztráció/vásárlás

Oldalunkon csak adószámmal rendelkező cégek, intézmények, szervezetek és vállalkozók regisztrálhatnak. Webáruházunkban csak regisztrált Felhasználók vásárolhatnak.

3.1.        Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.        A Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció vagy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.        A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.            Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1.        A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

4.1.1      A termékek ár kijelzése

A termékekre vonatkozóan a Webáruházban megjelenített árak forintban értendők.

Nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, de raklapos szállítás esetén a raklapok betétdíja felszámításra kerül, ha nem kapunk vissza raklapot.  

Az árak kijelzése az oldalon a Felhasználó által beállítottaktól függően Bruttó, ill. Nettó értéken történik.

Erre az áraknál megjelenő Bruttó vagy Nettó felirat egyértelmű eligazítást ad.

Ha az árak mellet a Bruttó felirat található, akkor az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Ha az árak mellet a Nettó felirat található, akkor az árak NEM tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

Az oldalra nem belépett Látogatóink  az árakat csak Bruttó értékben láthatják.

Az oldalra regisztrált és cégként bejelentkezettbelépett Felhasználóink az árakat az általuk regisztráció során választott megjelenítésben, – alapbeállításként Nettó értékben – láthatják, amely már tartalmazza a kapott vagy akciós kedvezményeket. Ez a megjelenítési mód belépés után a "Fiókom/Cégadatok" menüpontban megváltoztatható Bruttó, ill. Nettó értékre. A beállításról az áraknál megjelenő Nettó vagy Bruttó felirat egyértelmű eligazítást ad.

4.2.        A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, cikkszámát, rendelhető csomagolási egységét, mennyiségét, leírását. A termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek, illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de a Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

4.3.        Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató az akció leírásában teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akciók feltételeiről és annak pontos időtartamáról. Az ár kijelzés egyértelműen jelzi az eredeti, illetve az akciós árat. Hibás kijelzés esetén a kedvezőbb ár kerül alkalmazásra.

4.4.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os –árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.5.        Hibás ár esetén, abban az esetben, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag felhasználónak azonnal észlelnie szükséges, nem jön létre érvényes szerződés. Mivel a Felek között a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján. Ezért, ha a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás vagy téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.            Rendelés menete

5.1.        A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba és megkezdheti a vásárlást.

5.2.        A Felhasználó a megrendelni kívánt termék kiválasztása után, megadja a termékek rendelni kívánt mennyiségét, darabszámát.

5.3.        A Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „KOSÁRBA” ikonra kattintva.

5.4.        Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket rendelni, ellenőrizheti a megrendelni – kívánt már kosárban lévő – termék darabszámát.

A sor végén található ikonra kattintva törölhet a kosárból egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „KOSÁR TARTALMÁNAK TÖRLÉSE” gombbal törölheti.

A mennyiség módosításához az adott termék során található mennyiséget tartalmazó mező melletti + - gombok segítségével módosíthatja az értéket, vagy a mezőben lévő számot írja át a megrendelni kívánt mennyiségre és az ”Enter” billentyű lenyomásával érvényesítheti a módosítást.

Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „TOVÁBB AZ ADATOK MEGADÁSÁHOZ” gombra.

Itt adhatja meg a szállítási adatokat, fizetési módot választhat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, ebben jelezheti felénk egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.5.        A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.     Szállítási / Fizetési módok:

Webáruházunkban az alábbi szállítási és fizetési lehetőségek közül választhat:

5.5.11.  Szállítási módok:

Személyes átvétel: 

Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen.

Ekkor a fizetés KészpénzbenElőreutalással vagy Átutalással történhet.

Kiszállítás: 

Amikor a megrendelt termék(ek) a Felhasználóhoz kerülnek kiszállításra.

Átvétel a Felhasználó által megadott szállítási címen történik.

Ekkor a fizetés Készpénzben, Utánvétellel, Előreutalással vagy Átutalással történhet.

Országosan a rendelést a GLS futárszolgálat munkatársa fogja kiszállítani.

Nagy tömegű/terjedelmű termékekhez más szállítmányozó cég szolgáltatásait is igénybe vesszük.

Nyíregyháza területén belül – a munkatársunk fogja kiszállítani a megrendelést.

 

Kiszállításkor a Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár/szállító jelenlétében megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban.

5.5.12.  Fizetési módok:

Fizetés Készpénzben

Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. 

A Szolgáltató üzlethelységében lehetőség van készpénz helyettesítő fizetési mód (utalvány, bankkártya, stb.) használatára is.

Fizetés Utánvétellel:

Ebben az esetben a fizetés úgy történik, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak/szállítónak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

A GLS futárszolgálat lehetőséget biztosít a készpénz helyett, bankkártyás fizetésre is.

Fizetés Előreutalással:

AFelhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a regisztrált e-mailre küldött Proforma számla alapján, az azon feltüntetett határidőig köteles átutalni, az azon található bankszámlára.  Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) átvételére, kiszállítás esetén ekkor indítjuk el a termék(ek) szállítását a Felhasználó részére.

Fizetés Átutalással:

Velünk, a Szolgáltatóval szerződésben álló, átutalásos fizetési megállapodással rendelkező Felhasználóink választhatják! A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a szállítást követően a kapott számla ellenében, az azon feltüntetett határidőig köteles átutalni. A szállított termékek az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásáig, a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Bankkártyás fizetés: Az oldalunkon nem választható.

5.5.2.     Szállítás költsége:

Díjmentes a házhozszállítás: 

Ha a megrendelés értéke eléri a 35 000 forint Bruttó összeget a megrendelt árukat díjmentesen házhoz szállítjuk saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. 

Ez minden termékre vonatkozik, amennyiben a rendelés összértéke a fenti összeget eléri.

Nyíregyházán – rendelési értéktől függetlenül – díjtalan a házhozszállítás!

A szállítási költség: 2.000 Ft + Áfa, Bruttó 2.540 Ft 

A Webáruházban a termékek árai nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, ez külön fizetendő.

35 000 forint Bruttó összeget el nem érő megrendelések esetén szállítási díjat számolunk fel, oly módon, hogy a (2.000 Ft + ÁFA) 2.540Ft szállítási költséget a számlára felvezetjük

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, de raklapos szállítás esetén a raklapok betétdíja – az aktuális díjon – felszámításra kerül, ha nem kapunk vissza raklapot.  

 

5.6.        Megrendelésre, szállítmányra vonatkozó információk

A megrendelés összesítése alapján számolt fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.  Ez szerepel majd a megrendelés beékezéséről küldött visszaigazoló levélben is. A szállítólevelet vagy számlát és a garancia levelet (ha tartozéka valamely terméknek) a csomag tartalmazza. Amennyiben szállítólevél a csomagban lévő bizonylat, akkor a számlát külön juttatjuk el a Felhasználónak.

5.7.        Adatbeviteli hibák javítása:

A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.9.        Rendelés lezárása

Az adatok megadását követően a Felhasználó a „TOVÁBB A RENDELÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ” gombra kattintva ellenőrizheti a rendelése  adatait.

Javításhoz válassza a „VISSZA” gombot és végezze el az adatok szükséges módosítását. 

Megrendelés elküldése a ”FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS” gombra kattintva küldhető el a Szolgáltatónak.

5.8.        Rendszer hiba

Amennyiben a webáruházunkban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.10.      Szállítási szerződés

A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.            A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1.        A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 14 óra közötti időben történik. Megrendelés leadására bármely időpontban van lehetőség, amennyiben az a fenti idő lejárta után történik, akkor az azt követő napon kerül feldolgozásra.

6.2.        A szerződés szerinti általánosan vállalt teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Eddigi gyakorlatunk alapján az tipikus szállítási idő 1 - 2 munkanap.

Az online rendszer által jelzett elérhetőség mutatja a termékek rendelkezésre állását! Amennyiben a termékek raktáron vannak, a 14 óráig leadott rendelés esetén a következő, az utána leadott rendelés esetén pedig második munkanapon kapják kézhez a rendelést! Ha több terméket rendelt és azok szállítását egybe kérte, akkor a legutoljára elérhető termékekkel együtt küldjük az árut!

A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben jelzi, hogyha a fentiektől eltérően tudja csak teljesíteni a megrendelését. Esetleges szállítási fennakadás esetén is értesítjük!

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.        Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4.        A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7.            Elállás joga

7.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

7.3.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyar nyelvű verziót megnyitva („HU”) . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

7.4.        Panaszkezelés

A fentiek miatt cégként regisztrált partnerei részére a Szolgáltató a NYÍR-PEN Kft. a proficegellato.hu üzemeltetője lehetőséget biztosít a termékek 5 munkanapon belüli kifogásolására.

Kérjük, jelezze ezt – minél előbb – az ügyfélszolgálatunkon, de az adott határidőn belül. Kollégáim segítenek a problémát megoldani a jó partneri kapcsolatok fent tartása érdekében.

7.41.      Visszáruzás

Regisztrált partnerei részére a Szolgáltató a NYÍR-PEN Kft. a proficegellato.hu üzemeltetője lehetőséget biztosít a tévesen rendelt áruk bontatlan csomagolásban történő visszáruzására. Visszáruzási költségként a termék árának legfeljebb 10 % kerül levonásra a termék árából.

8.            Szavatosság, jótállás

További, vagy később jelentkező hiba, probléma esetén is keresse ügyfélszolgálatunkat. Igyekszünk az alábbi jogszabályi kereteken túl is megoldást találnia a felmerült gondokra.

8.1.        Kellékszavatosság

8.1.1.     Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2.     Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.1.3.     Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.1.4.     Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.5.     Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2          Jótállás, garanciális feltételek

Meghibásodás esetén az egyes termékre, cikkekre vonatkozó garanciális időtartamon belül, – esetleg azon túl is – segítséget nyújtunk a hiba elhárításában, javításában, szerviz ajánlásával.

Javításban váló közreműködésünk (le- felszerelés, szállítás stb.) külön megállapodás alapján, díjazás ellenében kérhető.

 A termék garanciális feltételeiről a garancia jegyben foglaltak az irányadóak.  A garanciális idő a termék a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.21.      Szolgáltató nem tartozik garanciával, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 A Szolgáltató garanciális kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, hogyha a hiba nem része a garanciális meghibásodásoknak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és garanciális igényt, illetve termékszavatossági és garanciális igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a garanciavállalásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.            A szavatossági igény esetén történő eljárás

Később jelentkező hiba, probléma esetén is keresse ügyfélszolgálatunkat. Igyekszünk az alábbi jogszabályi kereteken túl is megoldást találni a felmerült gondokra.

9.1.        A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.2.        A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.          Vegyes Rendelkezések

10.1.      A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.      Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.      A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, azt a NYÍR-PEN Kft. székhelyén lévő Nyíregyházi Bíróságon (Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 86., Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2., Központi telefonszám: +36-42/523-800, Telefax: +36-42/410-039 E-mail cím: birosag@nyhaza.birosag.hu) rendezik.

 

11.          Szerzői jogok

11.1.      Miután a Proficegellato.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a proficegellato.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2.      A proficegellato.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4.      Tilos a proficegellato.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a proficegellato.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5.      A proficegellato.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg.

A kötbér összege képenként bruttó 10 000 Ft, illetve szavanként 300 Ft.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő a Felhasználóra hárítja. 

 

12.          Adatvédelem

Adatkezelők vagyunk, adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat megtalálják a weboldalunkon: proficegellato.hu oldal alján található ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont alatt, ahonnan le is tölthető, vagy pedig  a proficegellato. hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat  letöltési linkről is letölthető.

 

Nyíregyháza, 2020. február 15.

NYÍR-PEN Kft