Általános szerződési feltételek

                                                                                                                                  proficegellato.hu

 Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a proficegellato.hu weboldalon megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) hatálya Szolgáltató weblapján a  proficegellato.hu  

és aldomain-nevein  a            http://proficegellatas.hu ,         http://nyirpenwebaruhaz.hu ,   címen

üzemeltetett webáruházhoz kapcsolódó jogviszonyokra terjed ki.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a weboldalunkon: proficegellato.hu oldal alján található ÁSZF (Általános Szerződési Feltételek) menüpont alatt, ahonnan le is tölthető, vagy pedig a proficegellato.hu /altalanos-szerzodesi-feltetelek letöltési linkről is letölthető.

1.

A szolgáltató neve:  Nyír-Pen Kft.
A szolgáltató székhelye:  4400 Nyíregyháza, Szarvas utca. 48.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:   nyirpen@proficegellato.hu
Cégjegyzékszáma:  15-09-065018
Adószáma:  11650977-2-15 ;           HU11650977
Nyilvántartást bejegyző hatóság neve:  SZ.- SZ.- B. Megyei Cégbíróság
Telefonszáma:  +36  42 500-304
Adatvédelmi nyilvántartási száma:  NAIH-55044
A szerződés nyelve:  magyar
A tárhely-szolgáltató neve, címe,  Corwell Kft. 2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.
e-mail címe: corwell@corwell.hu

 

2.         Alapvető rendelkezések:

2.1.        A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Irányadó továbbá a jelen ÁSZF alapján megvalósított adatkezelésekre a Szolgáltató adatkezelési szabályzata is, mely elérhető a proficegellato.hu /adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat  weboldalon.

2.2.        A jelen ÁSZF 2020. 02. hó 15. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) nappal a weboldalakon közzéteszi. Felhasználónak joga van arra, hogy ha és amennyiben a módosított ÁSZF-et nem kívánja elfogadni, úgy azt annak hatálybalépéséig a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a Felhasználó a módosított ÁSZF hatálybalépéséig a szerződést nem mondja fel, úgy az ÁSZF a módosított tartalommal marad hatályban az ő vonatkozásában.

2.3.        Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalára, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója, „Látogatója” a webáruháznak, az ÁSZF-ben, a weboldal használati feltételekben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

2.4.        Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. (Részletek: az ÁSZF 11.    Szerzői jogok)

A szolgáltató előzetesen hozzájárul azon adatok átmeneti letöltéséhez, tárolásához, amelyek az áruk megrendeléséhez szükségesek és ehhez az oldal legális lehetőséget kínál fel, pl.: kosártartalom letöltése, termékek nyomtatási képe, letölthető háttéranyagok, termékek biztonsági adatlapjai, stb.

3.            Regisztráció/vásárlás

Oldalunkon csak adószámmal rendelkező cégek, intézmények, szervezetek és vállalkozók regisztrálhatnak. Webáruházunkban csak regisztrált Felhasználók vásárolhatnak.

3.1.        Felhasználó a weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul. A sikeres regisztrációval a Felek között szállítási keretszerződés jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.2.        A Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A regisztráció vagy vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.3.        A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.4.        A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

4.            Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

4.1.        A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg.

4.1.1      A termékek ár kijelzése

A termékekre vonatkozóan a Webáruházban megjelenített árak forintban értendők.

Nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, de raklapos szállítás esetén a raklapok betétdíja felszámításra kerül, ha nem kapunk vissza raklapot.  

Az árak kijelzése az oldalon a Felhasználó által beállítottaktól függően Bruttó, ill. Nettó értéken történik.

Erre az áraknál megjelenő Bruttó vagy Nettó felirat egyértelmű eligazítást ad.

Ha az árak mellet a Bruttó felirat található, akkor az árak tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

Ha az árak mellet a Nettó felirat található, akkor az árak NEM tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

 

Az oldalra nem belépett Látogatóink  az árakat csak Bruttó értékben láthatják.

Az oldalra regisztrált és cégként bejelentkezettbelépett Felhasználóink az árakat az általuk regisztráció során választott megjelenítésben, – alapbeállításként Nettó értékben – láthatják, amely már tartalmazza a kapott vagy akciós kedvezményeket. Ez a megjelenítési mód belépés után a "Fiókom/Cégadatok" menüpontban megváltoztatható Bruttó, ill. Nettó értékre. A beállításról az áraknál megjelenő Nettó vagy Bruttó felirat egyértelmű eligazítást ad.

4.2.        A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, cikkszámát, rendelhető csomagolási egységét, mennyiségét, leírását. A termékekről illusztratív jelleggel fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek, illusztratív jellegükre tekintettel eltérhetnek a valóságostól, de a Szolgáltató minden esetben törekszik a lehető legpontosabb adatok, így különösen a termékek fotóinak megjelenítésére.

4.3.        Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató az akció leírásában teljes körűen tájékoztatja a Felhasználókat az akciók feltételeiről és annak pontos időtartamáról. Az ár kijelzés egyértelműen jelzi az eredeti, illetve az akciós árat. Hibás kijelzés esetén a kedvezőbb ár kerül alkalmazásra.

4.4.        Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves – pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os –árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

4.5.        Hibás ár esetén, abban az esetben, ha feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlag felhasználónak azonnal észlelnie szükséges, nem jön létre érvényes szerződés. Mivel a Felek között a szerződés a Felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján. Ezért, ha a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás vagy téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5.            Rendelés menete

5.1.        A Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a Webáruházba és megkezdheti a vásárlást.

5.2.        A Felhasználó a megrendelni kívánt termék kiválasztása után, megadja a termékek rendelni kívánt mennyiségét, darabszámát.

5.3.        A Felhasználó a kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. A Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „KOSÁRBA” ikonra kattintva.

5.4.        Amennyiben a Felhasználó további terméket szeretne a kosárba helyezni, új termékkeresést indíthat. Ha nem szeretne további terméket rendelni, ellenőrizheti a megrendelni – kívánt már kosárban lévő – termék darabszámát.

A sor végén található ikonra kattintva törölhet a kosárból egy termékét, a teljes kosár tartalmát pedig a „KOSÁR TARTALMÁNAK TÖRLÉSE” gombbal törölheti.

A mennyiség módosításához az adott termék során található mennyiséget tartalmazó mező melletti + - gombok segítségével módosíthatja az értéket, vagy a mezőben lévő számot írja át a megrendelni kívánt mennyiségre és az ”Enter” billentyű lenyomásával érvényesítheti a módosítást.

Amennyiben nem kíván további módosításokat elvégezni, kattintson a „TOVÁBB AZ ADATOK MEGADÁSÁHOZ” gombra.

Itt adhatja meg a szállítási adatokat, fizetési módot választhat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, ebben jelezheti felénk egyéb, a rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

5.5.        A Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

5.5.1.     Szállítási / Fizetési módok:

Webáruházunkban az alábbi szállítási és fizetési lehetőségek közül választhat:

5.5.11.  Szállítási módok:

Személyes átvétel: 

Szolgáltató üzlethelységében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyen.

Ekkor a fizetés KészpénzbenElőreutalással vagy Átutalással történhet.

Kiszállítás: 

Amikor a megrendelt termék(ek) a Felhasználóhoz kerülnek kiszállításra.

Átvétel a Felhasználó által megadott szállítási címen történik.

Ekkor a fizetés Készpénzben, Utánvétellel, Előreutalással vagy Átutalással történhet.

Országosan a rendelést a GLS futárszolgálat munkatársa fogja kiszállítani.

Nagy tömegű/terjedelmű termékekhez más szállítmányozó cég szolgáltatásait is igénybe vesszük.

Nyíregyháza területén belül – a munkatársunk fogja kiszállítani a megrendelést.

 

Kiszállításkor a Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár/szállító jelenlétében megvizsgálni, és a csomagoláson, termékeken észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni. Sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-16 óra közötti időszakban.

5.5.12.  Fizetési módok:

Fizetés Készpénzben

Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató üzlethelyiségében vagy a Szolgáltató által megjelölt egyéb helyszínen fizeti meg a termék vételárát készpénzben. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. 

A Szolgáltató üzlethelységében lehetőség van készpénz helyettesítő fizetési mód (utalvány, bankkártya, stb.) használatára is.

Fizetés Utánvétellel:

Ebben az esetben a fizetés úgy történik, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak/szállítónak teljesíti készpénzben a megrendelt termék(ek) átvételekor.

A GLS futárszolgálat lehetőséget biztosít a készpénz helyett, bankkártyás fizetésre is.

Fizetés Előreutalással:

AFelhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a regisztrált e-mailre küldött Proforma számla alapján, az azon feltüntetett határidőig köteles átutalni, az azon található bankszámlára.  Az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) átvételére, kiszállítás esetén ekkor indítjuk el a termék(ek) szállítását a Felhasználó részére.

Fizetés Átutalással:

Velünk, a Szolgáltatóval szerződésben álló, átutalásos fizetési megállapodással rendelkező Felhasználóink választhatják! A Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a szállítást követően a kapott számla ellenében, az azon feltüntetett határidőig köteles átutalni. A szállított termékek az összeg a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásáig, a Szolgáltató tulajdonát képezik.

Bankkártyás fizetés: Az oldalunkon nem választható.

5.5.2.     Szállítás költsége:

Díjmentes a házhozszállítás: 

Ha a megrendelés értéke eléri a 70 000 forint Bruttó összeget a megrendelt árukat díjmentesen házhoz szállítjuk saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével. 

Ez minden termékre vonatkozik, amennyiben a rendelés összértéke a fenti összeget eléri.

Nyíregyházán – rendelési értéktől függetlenül – díjtalan a házhozszállítás!

A szállítási költség: 3.150 Ft + Áfa, Bruttó 4.000 Ft 

A Webáruházban a termékek árai nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját, ez külön fizetendő.

Az 70 000 forint Bruttó összeget el nem érő megrendelések esetén szállítási díjat számolunk fel, oly módon, hogy a (3.150 Ft + ÁFA) 4.000Ft szállítási költséget a számlára felvezetjük

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra, de raklapos szállítás esetén a raklapok betétdíja – az aktuális díjon – felszámításra kerül, ha nem kapunk vissza raklapot.  

 

5.6.        Megrendelésre, szállítmányra vonatkozó információk

A megrendelés összesítése alapján számolt fizetendő végösszeg minden költséget tartalmaz.  Ez szerepel majd a megrendelés beékezéséről küldött visszaigazoló levélben is. A szállítólevelet vagy számlát és a garancia levelet (ha tartozéka valamely terméknek) a csomag tartalmazza. Amennyiben szállítólevél a csomagban lévő bizonylat, akkor a számlát külön juttatjuk el a Felhasználónak.

5.7.        Adatbeviteli hibák javítása:

A Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.9.        Rendelés lezárása

Az adatok megadását követően a Felhasználó a „TOVÁBB A RENDELÉS ELLENŐRZÉSÉHEZ” gombra kattintva ellenőrizheti a rendelése  adatait.

Javításhoz válassza a „VISSZA” gombot és végezze el az adatok szükséges módosítását. 

Megrendelés elküldése a ”FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS” gombra kattintva küldhető el a Szolgáltatónak.

5.8.        Rendszer hiba

Amennyiben a webáruházunkban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

5.10.      Szállítási szerződés

A Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. A megrendelés és az azzal egyező tartalmú visszaigazolás hozza létre a felek között az egyedi szállítási szerződést. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

6.            A megrendelések feldolgozása és teljesítése

6.1.        A megrendelések feldolgozása munkanapokon 8 és 14 óra közötti időben történik. Megrendelés leadására bármely időpontban van lehetőség, amennyiben az a fenti idő lejárta után történik, akkor az azt követő napon kerül feldolgozásra.

6.2.        A szerződés szerinti általánosan vállalt teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. Eddigi gyakorlatunk alapján az tipikus szállítási idő 1 - 2 munkanap.

Az online rendszer által jelzett elérhetőség mutatja a termékek rendelkezésre állását! Amennyiben a termékek raktáron vannak, a 14 óráig leadott rendelés esetén a következő, az utána leadott rendelés esetén pedig második munkanapon kapják kézhez a rendelést! Ha több terméket rendelt és azok szállítását egybe kérte, akkor a legutoljára elérhető termékekkel együtt küldjük az árut!

A Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben jelzi, hogyha a fentiektől eltérően tudja csak teljesíteni a megrendelését. Esetleges szállítási fennakadás esetén is értesítjük!

Ha a Szolgáltató és a Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a Szolgáltató a Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

6.3.        Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.

6.4.        A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy beszállítói, illetve a termékek gyártói a technikai ismertetőket, leírásokat saját hatáskörükben jogosultak módosítani. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

7.            Elállás joga

7.1.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

7.2.        A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el : https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1400045.KOR

7.3.        Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el , a magyar nyelvű verziót megnyitva („HU”) . https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32011L0083

7.4.        Panaszkezelés

A fentiek miatt cégként regisztrált partnerei részére a Szolgáltató a NYÍR-PEN Kft. a proficegellato.hu üzemeltetője lehetőséget biztosít a termékek 5 munkanapon belüli kifogásolására.

Kérjük, jelezze ezt – minél előbb – az ügyfélszolgálatunkon, de az adott határidőn belül. Kollégáim segítenek a problémát megoldani a jó partneri kapcsolatok fent tartása érdekében.

7.41.      Visszáruzás

Regisztrált partnerei részére a Szolgáltató a NYÍR-PEN Kft. a proficegellato.hu üzemeltetője lehetőséget biztosít a tévesen rendelt áruk bontatlan csomagolásban történő visszáruzására. Visszáruzási költségként a termék árának legfeljebb 10 % kerül levonásra a termék árából.

8.            Szavatosság, jótállás

További, vagy később jelentkező hiba, probléma esetén is keresse ügyfélszolgálatunkat. Igyekszünk az alábbi jogszabályi kereteken túl is megoldást találnia a felmerült gondokra.

8.1.        Kellékszavatosság

8.1.1.     Milyen esetben élhet a Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

A Felhasználó a Webáruházat üzemeltető cég hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

8.1.2.     Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?

Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

8.1.3.     Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

8.1.4.     Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

8.1.5.     Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruházat üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2          Jótállás, garanciális feltételek

Meghibásodás esetén az egyes termékre, cikkekre vonatkozó garanciális időtartamon belül, – esetleg azon túl is – segítséget nyújtunk a hiba elhárításában, javításában, szerviz ajánlásával.

Javításban váló közreműködésünk (le- felszerelés, szállítás stb.) külön megállapodás alapján, díjazás ellenében kérhető.

 A termék garanciális feltételeiről a garancia jegyben foglaltak az irányadóak.  A garanciális idő a termék a Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

8.21.      Szolgáltató nem tartozik garanciával, illetve szavatossággal a természetes elhasználódásból származó, továbbá olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 A Szolgáltató garanciális kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, hogyha a hiba nem része a garanciális meghibásodásoknak.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és garanciális igényt, illetve termékszavatossági és garanciális igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználót a garanciavállalásból fakadó jogok a termék- és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

9.            A szavatossági igény esetén történő eljárás

Később jelentkező hiba, probléma esetén is keresse ügyfélszolgálatunkat. Igyekszünk az alábbi jogszabályi kereteken túl is megoldást találni a felmerült gondokra.

9.1.        A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

9.2.        A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

10.          Vegyes Rendelkezések

10.1.      A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

10.2.      Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

10.3.      Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

10.4.      A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, azt a NYÍR-PEN Kft. székhelyén lévő Nyíregyházi Bíróságon (Levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 86., Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2., Központi telefonszám: +36-42/523-800, Telefax: +36-42/410-039 E-mail cím: birosag@nyhaza.birosag.hu) rendezik.

 

11.          Szerzői jogok

11.1.      Miután a Proficegellato.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a proficegellato.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

11.2.      A proficegellato.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

11.3.      A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

11.4.      Tilos a proficegellato.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a proficegellato.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

11.5.      A proficegellato.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

11.6.      A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a Szolgáltatót kötbér illeti meg.

A kötbér összege képenként bruttó 10 000 Ft, illetve szavanként 300 Ft.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén a Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő a Felhasználóra hárítja. 

 

12.          Adatvédelem

Adatkezelők vagyunk, adatkezelési és adatvédelmi szabályzatunkat megtalálják a weboldalunkon: proficegellato.hu oldal alján található ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont alatt, ahonnan le is tölthető, vagy pedig  a proficegellato. hu/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat  letöltési linkről is letölthető.

 

Nyíregyháza, 2020. február 15.

NYÍR-PEN Kft